GOKYO-NO-WAZA

DAI-IKKYO

GROUP ONE

 1. DEASHI HARAI
 2. HIZA GURUMA
 3. SASAE TSURIKOMI ASHI
 4. UKI GOSHI
 5. OSOTO GARI
 6. O GOSHI
 7. OUCHI GARI
 8. SEOI NAGE

DAI-NIKYO

GROUP TWO

 1. KOSOTO GARI
 2. KOUCHI GARI
 3. KOSHI GURUMA
 4. TSURIKOMI GOSHI
 5. OKURI ASHI HARAI
 6. TAI OTOSHI
 7. HARAI GOSHI
 8. UCHI MATA

DAI-SANKYO

GROUP THREE

 1. KOSOTO GAKE
 2. TSURI GOSHI
 3. YOKO OTOSHI
 4. ASHI GURUMA
 5. HANE GOSHI
 6. HARAI TSURIKOMI ASHI
 7. TOMOE NAGE
 8. KATA GURUMA

DAI-YONKYO

GROUP FOUR

 1. SUMI GAESHI
 2. TANI OTOSHI
 3. HANE MAKIKOMI
 4. SUKUI NAGE
 5. UTSURI GOSHI
 6. O GURUMA
 7. SOTO MAKIKOMI
 8. UKI OTOSHI

DAI-GOKYO

GROUP FIVE

 1. OSOTO GURUMA
 2. UKI WAZA
 3. YOKO WAKARE
 4. YOKO GURUMA
 5. USHIRO GOSHI
 6. URA NAGE
 7. SUMI OTOSHI
 8. YOKO GAKE